Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Wywierzysko w Rybnej
Inne nazwy Schronisko przy wywierzysku w Rybnej
Nr inwentarzowy J.GT-05.04
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°38′50,00″, φ: 50°03′30,00″
Gmina Czernichów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Prywatny
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu S
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 290
Wysokość względna [m] 0
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 0
Deniwelacja [m] 0
Długość [m]
w tym szacowane [m]
2
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Garb Tenczyński, okolice Brodeł, Dolina Rybnej, Rybna
Opis drogi dojścia do otworu
Wywierzysko położone jest na dnie dolinki po północnej stronie wsi Rybnej. Dojście z centrum wsi (remiza, kościół) prowadzi drogą asfaltową w kierunku północnym, potem wąską, utwardzoną drogą wzdłuż potoku; droga doprowadza do osady trzech domów w miejscu zbiegu wąwozów. Po zachodniej stronie pierwszego domu, na terenie ogrodzonej posesji znajduje się wywierzysko. Dojście do otworu i zwiedzanie bez trudności.
Opis jaskini

Schronisko tworzy wnęka o szerokości 3 m. Spąg pokrywa warstwa osadów ilastych. Poziom wody w strumieniu został sztucznie podniesiony przez murek wybudowany na granicy posesji. W wodzie głębokiej ok. 0,5 m jest widoczny wypływ, który znajduje się nieco przed okapem jaskini (jest zaznaczony na planie).

Schronisko powstało w wapieniach skalistych górnej jury (oksford), o charakterystycznej gruzłowatej strukturze. Brak form naciekowych.

W głębi mroczne i wilgotne.

Na ściance, po zewnętrznej stronie otworu, licznie występują muszki.

Historia badań
Historia eksploracji
Dotychczas nie było wzmiankowane w piśmiennictwie.
Historia dokumentacji
Dokumentację sporządził M. Szelerewicz (08.1999 r.). Dane zaktualizował M. Szelerewicz.
Plan opracował M. Szelerewicz.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie Pomostu Krakowskiego 2011 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Baryła J., Górny A., Pruc M., Słobodzian B., Szelerewicz M. 2000 (opis inwentarzowy i plan jago Schronisko przy wywierzysku w Rybnej).
Autorzy opracowania Janusz Baryła, Mariusz Szelerewicz
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie