Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Instytut Badawczy

Jaskinie Polski


Dane szczegółowe jaskini


Nazwa Jaskinia Mała na Wrzosach
Inne nazwy Schronisko Małe na Wrzosach
Nr inwentarzowy J.GT-05.12
Region Wyżyna Śląsko-Krakowska
Współrzędne WGS84 λ: 19°36′25,00″, φ: 50°03′31,00″
Gmina Czernichów (gm. wiejska)
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Właściciel terenu Skarb Państwa (Lasy Państwowe)
Podstawa ochrony
Ekspozycja otworu NW
Pozostałe otwory
Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 280
Wysokość względna [m] 20
Głębokość [m] 0
Przewyższenie [m] 2
Deniwelacja [m] 2
Długość [m]
w tym szacowane [m]
5
Rozciągłość horyzontalna [m]
Położenie geograficzne Garb Tenczyński, okolice Brodeł, Dolina Rudna (Wrzosy), Rybna
Opis drogi dojścia do otworu
Od leśnego parkingu, położonego nieopodal leśniczówki w przysiółku Wrzosy (przy drodze Zalas-Brodła). Kierujemy się w stronę Brodeł (na południe) i po przejściu ok. 300 m skręcamy na drogę gruntową prowadzącą wzdłuż potoku Rudno, która doprowadza do dolinki o płaskim dnie. Na zboczu przed nami widoczne są skałki w których znajduje się jaskinia, w skałkach widoczny jest otwór Jaskini na Wrzosach Północnego. Nieco na lewo od niego znajduje się filar porośnięty bluszczem. Jaskinia Mała położone jest za tym filarem. Dojście do otworu bez trudności; jaskinia jest ciasna.
Opis jaskini

Jaskinię tworzy niewielki korytarzyk. Dno jest skalne, nachylone, przechodzące w niewielki próg. Na odcinku nachylonym w dnie występuje rynna wskazującą na istniejący tu kiedyś przepływ wody. Powyżej (na poziomie +1,8 m) znajduje się poziomy ślepy korytarzyk z odgałęzieniem zamkniętym gruzowiskiem.

Jaskinia powstała w wapieniach skalistych górnej jury (oksford). Szaty naciekowej brak. Namulisko jest skąpe, gliniaste, z gruzem skalnym.

Jest sucha i w głębi ciemna.

W pobliżu otworu, pod okapem, występują glony i porosty. Rośnie tam także mały okaz bluszczu ‑ Hedera helix (jego okazałe egzemplarze, kwitnące i owocujące, pokrywają zwartym płaszczem skały w pobliżu otworu jaskini).

Wewnątrz jaskini obserwowano nieliczne pająki.
Historia badań
Historia eksploracji
Nie była wzmiankowana w piśmiennictwie.
Historia dokumentacji
Dokumentację opracowali M. Szelerewicz i J. Baryła (03.1999 r.). Dane zaktualizował w 2009 r. M. Szelerewicz.
Plan opracował M. Szelerewicz.
Zniszczona, niedostępna lub nieodnaleziona Nie
Literatura
Jaskinie Pomostu Krakowskiego 2011 (plan i opis inwentarzowy).
Materialy archiwalne
Autorzy opracowania Janusz Baryła, Mariusz Szelerewicz
Redakcja Jerzy Grodzicki
Stan na rok 2013
Grafika, zdjęcia Podgląd grafiki plan i przekrój
Nazwa: Autor: Data wprowadzenia:
Zdjęcie